Besiktning
Våra besiktningar kan fås med en tydlig lägesavstämning, oavsett om det gäller nuläges-/underhållsbesiktningar eller entreprenadbesiktningar.

Nuläges-/underhålls- besiktningar
Vi har utvecklat ett system för avstämning av fastigheters behov av såväl akut som förebyggande underhåll. Tillsammans med en kostnadskalkyl får man god överblick över både direkta och kommande underhållskostnader.

Entreprenadbesiktningar
Med vår stora övergripande tekniska och entreprenadjuridiska kunskap utför vi entreprenadbesiktningar för att garantera att beställaren får det resultat som är avtalat.