Byggledning
Tack vare vår projektledningsverksamhet ansvarar vi för att beställaren får sina krav genomförda. Allt sker med en noggrant strukturerad projektering och professionell upphandling av entreprenader. Själva genomförandet av entreprenader i vår regi genomsyras av professionalism och en noggrann uppföljning av såväl kravuppfyllelsen i entreprenaden som av ekonomin.

Vi tar ansvar för projekten i byggprocessen och dess skeden med program, idé, bygglov, bygghandlingar, upphandling, byggskede, garantiskede, förvaltning till sanering.

I vissa fall är vårt uppdrag begränsat till att gälla endast genomförande av entreprenader där vår roll då blir byggledare.

They know that the prices of rolex replica are not too much and that they can easily purchase quite a few of them. Within a few days of a new model being released, you can be assured that the rolex replica site will also offer that model to you. It is amazing to see the eye for details the manufacturers of rolex replica sale have got. Place the replica IWC side by side with the original and you shall not be able to tell which one is which. There have been instances when breitling replica sale online has baffled even the experts. From the weight, to the color of the casing, the replica watches sale online has got everything perfect even to the minute details on the dial. At times, the manufacturers of the originals try to get one replica watches uk by changing some fine details in their popular brands.