Projektering
Våra projektledningstjänster ligger inom områdena bygg- och industriprojekt. Vår ambition är att erbjuda våra kunder ett optimalt och kostnadseffektivt projektgenomförande i samband med investerings- eller ombyggnadsprojekt. Vi avlastar våra kunder med sådana kompetenser som de själv inte har orsak att utveckla inom ramen för sin ordinarie verksamhet.

Vi tar ledningsansvar för hela - eller delar av - projektförloppet; från förstudie, kravspecifikation, dokumentstrukturer, projektering till genomförande, driftsättning och dokumentering.

Vi går gärna in tidigt i projektet och bidrar med våra erfarenheter redan under utrednings- och projekteringsskedet. Vi använder oss av vår egen metodik där vi integrerar våra system för projektledning, projektering, budgetering, planering och uppföljning