Projektledning
Projektledning – följer genomarbetade processer och rutiner för ett säkert genomförande. Projektledning omfattar uppgifterna att planera, organisera, bemanna, styra, kontrollera och motivera de samlade resurserna som ställts till förfogande för att genomföra ett projekt.