Kompetenscentrum i Norberg
Ombyggnad till kontors- och undervisningslokaler
 
  Projektledning, byggledning, projektering 2004-2005
  « Tillbaka